Náhradní plnění

Firma Martin Vondráček servis poskytuje náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění je zaměstnávání na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců.

Co je „povinný podíl“, kdy a komu vzniká?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu svých zaměstnanců. Povinný podíl činí 4 %.

Povinný podíl lze dle zákona plnit třemi způsoby:

  • Zaměstnat zdravotně postižené v poměru min. 4% z celkovému počtu zaměstnanců.
  • Odebírat výrobky či služby od zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají více než 50% osob se zdravotním postižením.
  • Odvést 2,5 násobku průměrné mzdy za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením do státního rozpočtu.

„Jsme rádi, že touto cestou můžeme pomoci zdravotně postiženým začlenit se do pracovního procesu. Jako členové Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených bojujeme proti nekalým praktikám a zneužívání náhradního plnění.“
(M.Vondráček)


Firma se účastní i dalších projektů podporující sociální odpovědnost, jako je nadační fond Kapka naděje, Dobrý anděl, Babybox a další.