Bezpečnostní služby

Bezpečnostními službami se firma zabývá od roku 2001.

Cílem bezpečnostních služeb je ochránit zdraví a majetek klientů, zejména před nežádoucím vstupem nepovolaných osob.

Na profesionální úrovni firma zajištuje:

 • fyzickou ostrahu objektu (vnitřní i vnější),
 • ostrahu parkovišť, stavenišť,
 • recepční služby.

V rámci služeb firma poskytuje:

 • vybavení dle přání zákazníka (firemní uniforma aj.),
 • zaměstnance s čistým TR,
 • pravidelnou kontrolu výkonu služby,
 • základní protipožární dohled,
 • poradenská činnost.

Přes obchodní partnery firma zajišťuje speciální bezpečnostní služby jako je PCO (pult centralizované ochrany) či převoz hotovosti.

Rozsah činností fyzické ochrany objektů a recepčních služeb záleží vždy na konkrétních požadavcích klienta a potřebách daného objektu.

Mzdy a personalistika

Externím zpracováním mezd a personalistiky se firma zabývá od roku 1992.

Vysoký standard je zachován prostřednictvím pravidelného vzdělávání a účasti zaměstnanců na školeních, jak v otázkách legislativy, tak ve změnách zpracování mezd a personalistiky.

Služby zahrnují:

 • zpracování mezd pro malé i velké organizace,
 • tvorba pracovních smluv,
 • evidenční listy důchodového pojištění,
 • zápočtové listy,
 • evidence zaměstnanců ZTP a OZ,
 • zajištění komunikace s úřady,
 • zastoupení při kontrole na úřadech,
 • přihlašování a odhlašování pracovníků na SSZ, ZP.